De deelnemers aan de AF erkenningsregeling maken gebruik van de door de Stichting AF met consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenvoorwaarden. Deze voorwaarden worden, indien nodig, eens per 3 jaar aangepast. De huidige zijn wederom besproken en akkoord bevonden door de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis en zijn per 1 september 2004 van kracht geworden.

Let op: de leveringsvoorwaarden hieronder kunt u gebruiken voor afdrukken op uw briefpapier. D.m.v. de Acrobat (.pdf) bestanden kunt u zien (dus niet geschikt voor drukwerk) dat de originelen op 2 A4’tjes door FOSAG voor haar leden worden afdrukt. Leden van FOSAG kunnen altijd gratis fysieke exemplaren bestellen via het secretariaat. Wilt u ze zelf drukken (of op uw website plaatsen), dan moeten deze in ieder geval duidelijk te lezen en, vanzelfsprekend, inhoudelijk ongewijzigd zijn.

Daarnaast willen wij u er op attent maken dat het adres genoemd bij artikel 15, branchegarantie nakoming bindende adviezen, gewijzigd is.

Het juiste adres is:
Stichting AF
Postbus 30
2740 AA WADDINXVEEN

> Algemene Consumentenvoorwaarden AF-erkende bedrijven (.pdf-96kB)